Phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học

Trạng thái: Còn sách
67,500₫ Giá gốc: 75,000₫ (-10%)
Nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học là một trong những vấn đề cơ bản, luôn mang tính cấp thiết của nghiên cứu, phê bình văn học. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ rất có ích cho việc...
Nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học là một trong những vấn đề cơ bản, luôn mang tính cấp thiết của nghiên cứu, phê bình văn học. Giải quyết tốt vấn đề này sẽ rất có ích cho việc nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học. Đối với những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy văn học, đó là một thử thách lớn, phải thường xuyên, liên tục đương đầu. Trong tình hình hiện nay, khi khoa lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học có những tìm tòi, đổi mới, có những bước tiến đáng kể, đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận thì việc phân tích tác phẩm văn học cũng cần có những thay đổi để hoà nhịp với bước tiến chung đó.
[...]
Nghiên cứu, phân tích một tác phẩm văn học nên theo những phương pháp, nguyên tắc nào? Nhiều người tỏ ra hoài nghi khi đặt ra vấn đề này, bởi lẽ, nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, của sự sáng tạo những gì chưa có. “Tác phẩm nghệ thuật đích thực, nhất là tác phẩm ngôn từ, bao giờ cũng là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung” (Lêônit Lêônôp); vì thế, nó đòi hỏi một cách tiếp cận riêng, phù hợp với nó. Nghệ thuật cũng như trong cuộc đời, tìm ra con đường riêng, hợp lí để tiếp cận một tác phẩm văn học xuất sắc cũng khó như việc tìm cách tiếp xúc với người đẹp vậy. Có nhiều con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn , có nhiều cách tiếp cận tác phẩm văn học. Sẽ là ảo tưởng, nếu nhà nghiên cứu muốn có trong tay một phương pháp nào đó giống chiếc chìa khoá vạn năng có thể mở được mọi cánh của nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu hiểu phương pháp nghiên cứu chỉ là những phương châm, phương hướng tổng quát, thì hoàn toàn có thể xác định được, trên cơ sở có một quan niệm đúng đắn, về tác phẩm văn học.
Tiếp thu thành tựu của những nhà nghiên cứu đi trước, trong công trình này, chúng tôi tập trung bàn về vấn đề Phương pháp nghiên cứu tác phẩm văn học một cách khá toàn diện và hệ thống. Các bước, các phương diện khác nhau của việc nghiên cứu tác phẩm sẽ lần lượt được khảo sát: Từ việc tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, phân tích trực tiếp qua ba bước tổng - phân hợp, phân tích tác phẩm trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật từ những mối liên hệ biện chứng nội tại, trong đó, quan trọng nhất là mối liên hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, phân tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại, đến việc nghiên cứu tác phẩm văn học dưới góc nhìn văn hoá và vấn đề tiếp nhận văn học. Ở đây, chúng tôi muốn trình bày những vấn đề vừa có tính cơ bản vừa có tính thiết thực của việc nghiên cứu và phân tích tác phẩm văn học, phù hợp với giáo viên và học sinh. Mặt khác, chúng tôi cũng nhận thấy cần phải đổi mới cách tiếp cận tác phẩm văn học, tiếp cận tác phẩm dưới nhiều góc độ, phù hợp với đặc trưng của tác phẩm văn chương. Việc vận dụng lí thuyết vào thực tế cũng chủ yếu hướng tới những tác phẩm trong Chương trình môn Ngữ văn ở phổ thông, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông.
Trích Mở đầu
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP
  • Mã SKU: 8935220680102