1. Vào mục TÀI KHOẢN     ( Góc phải đầu Trang )->> ĐĂNG KÝ


 2. Điền các thông tin ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ->> ĐĂNG KÝ


 3. Vào Email đã đăng ký ->> KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN


4. ĐĂNG NHẬP bằng các thông tin của bạn.