> THANH TOÁN4. ĐĂNG NHẬP vào tài khoản ( Để nhận được những Ưu Đãi của Thành vi" /> > THANH TOÁN4. ĐĂNG NHẬP vào tài khoản ( Để nhận được những Ưu Đãi của Thành vi">

1. Chọn SÁCH/ SẢN PHẨM 


2. Chọn mục " MUA HÀNG NGAY "


3. Chọn SỐ LƯỢNG cần mua -->> THANH TOÁN


4. ĐĂNG NHẬP vào tài khoản ( Để nhận được những Ưu Đãi của Thành viên Tri Văn)

HOẶC Nhập THÔNG TIN GIAO HÀNG

---->>> PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

5. Chọn " HÌNH THỨC THANH TOÁN"

6. Đặt hàng Thành Công