Á - Phi - Mỹ Latin trong thế kỷ XXI

Trạng thái: Hết hàng
123,250₫ Giá gốc: 145,000₫ (-15%)
Tác giả Nguyễn Trường : Nguyên Giáo sư Kinh tế Viện Đại học Huế và Sài Gòn trước năm 1972. Nguyên Giám đốc các dự án nghiên cứu viện RIHED (Regional Institute of Higher Education and Developement) và là Giáo sư thỉnh...
- +

Tác giả 

Nguyễn Trường : Nguyên Giáo sư Kinh tế Viện Đại học Huế và Sài Gòn trước năm 1972. Nguyên Giám đốc các dự án nghiên cứu viện RIHED (Regional Institute of Higher Education and Developement) và là Giáo sư thỉnh giảng Đại học Nanyang (Singapor) từ năm 1972 đến năm 1975. Chuyên viên nghiên cứu ở Montreal, Canada 1975 ; và chuyên viên kinh tế ở quận Cam, California, Hoa Kỳ, từ 1976 – 2000.

  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức