Alexandre De Rhodes và vấn đề chữ quốc ngữ

Trạng thái: Còn sách
42,500₫ Giá gốc: 50,000₫ (-15%)
Alexandre De Rhodes và vấn đề chữ quốc ngữ - Tiểu luận1. Alexandre de Rhodes và vấn đề chữ Quốc ngữ; 2. Nguyễn Trường Tộ và canh tân; 3. Trương Vĩnh Ký... Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy...

Alexandre De Rhodes và vấn đề chữ quốc ngữ - Tiểu luận

1. Alexandre de Rhodes và vấn đề chữ Quốc ngữ;

2. Nguyễn Trường Tộ và canh tân;

3. Trương Vĩnh Ký... Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy trong ba cuốn xuất bản phẩm của tác giả Bùi Kha cũng có nhiều yếu tố hợp lý. Ở một chừng mực nhất định, tác giả Bùi Kha đã cung cấp một số tư liệu mà hiện nay chưa được phổ biến rộng rãi ở trong nước, đồng thời tác giả cũng đưa ra những lập luận khá xác đáng trên cơ sở xử lý nguồn tự liệu mà tác giả tiếp cận được tại các thư viện khoa học ở châu Âu và Mỹ.


  • Tác giả: Bùi Kha
  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
  • Mã SKU: 8935234512130