Bàn về khoa học

Trạng thái: Còn sách
40,000₫ Giá gốc: 50,000₫ (-20%)
Tiểu luận này được Leon Tolstoy viết vào nữa đầu tháng 7 năm 1909, để trả lời bức thư của một người nông dân ở tỉnh Simbirsk, tên là F.Abramov, mà ông nhận được hồi cuối tháng 6 năm đó....Leon...

Tiểu luận này được Leon Tolstoy viết vào nữa đầu tháng 7 năm 1909, để trả lời bức thư của một người nông dân ở tỉnh Simbirsk, tên là F.Abramov, mà ông nhận được hồi cuối tháng 6 năm đó.

...

Leon Tolstoy đã có thái độ nghiêm túc đối với việc trả lời bức thư, ông tiến hành soạn thảo từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 7 năm 1909. Ông đã đọc và thảo luận với những người thân cận. Đề nghị của người nông dân F. Abramov phù hợp với suy nghĩ trong nhiều năm qua của Leon Tolstoy về các nguyên tắc đạo đức của tri thức khoa học, về sự kiện khoa học là ý thức của xã hội. Nội dung của nền giáo dục thế hệ trẻ phụ thuộc nhiều vào tình trạng của khoa học.

Theo ý nhà văn, cơ sở của toàn bộ nền giáo dục phải là khoa học của đời sống - "kiến thức về việc mỗi người cần phải làm gì để có một cuộc sống nhất có thể trong thế giới này..nghĩa là biết phải làm những gì và không được làm những gì".

L.N.Tolstoy thể hiện những suy nghĩ thực tế đối với các nhà sư phạm rằng người ta không thể tự phát hiện ra được những kiến thức đó, họ "phải học" như 'toàn bộ giống người đã từng học".

  • Tác giả: Leon Tolstoy
  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  • Dịch giả: Phạm Nguyên Trường