Báo Cứu Quốc 1942-1954

Báo Cứu Quốc 1942-1954

Hết hàng
  • Hết hàng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hải (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Đây là công trình biên soạn của ông Nguyễn Văn Hải (1916-2002) một trong những người phụ trách điều hành và quản lý báo Cứu Quốc hầu như trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Điều đáng ngạc nhiên là một công trình biên soạn về một giai đoạn lịch sử của tờ báo chính thống , đã căn bản hoàn thành từ những năm 1980, vậy mà đến nay, hơn 30 năm trôi qua, vẫn còn ở dạng di cảo!

.....

Đọc bản thảo này, ta được biết, việc biên soạn công trình Lịch sử báo Cứu Quốc 1942-1977 đã được dự định và tổ chức thành tập thể mà các thành viên điều là những người từng tham gia điều hành, quản lý tờ báo, như Xuân Thủy (chủ nhiệm báo), Lê Viên, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thành Lê, Tô Hoài, Như Phong, Nguyễn Tiêu; thế nhưng trên thực tế, chỉ có phần báo " Cứu Quốc giai đoạn 1942-1954" do ông Hải được phân công viết là được hoàn thành....

Trích Lời Giới Thiệu

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X