Bát nhã tâm kinh - bánh xe pháp thứ tư

Trạng thái: Còn sách
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Bát nhã tâm kinh - bánh xe pháp thứ tư (hồi ký dưới chân Osho)Giác ngộ là một biến cố phản thiên nhiên. Đó là chủ đề của huyền sử sa ngã của Do Thái Kitô giáo...Sáng thế ký 2.9...

Bát nhã tâm kinh - bánh xe pháp thứ tư (hồi ký dưới chân Osho)

Giác ngộ là một biến cố phản thiên nhiên. Đó là chủ đề của huyền sử sa ngã của Do Thái Kitô giáo...

Sáng thế ký 2.9 nói Adam và Eva sống giữa vườn Địa đàng (Garden of Eden) có cây Sự sống và cây Hiểu biết. Thiên Chúa cảnh cáo họ, nếu ăn trái cây Hiểu biết, họ sẽ chết. Cả hai trần truồng nhưng không xấu hổ. Một hôm Eva bị rắn gạt, nếu ăn trái cây Hiểu biết, họ sẽ biết tất cả, cả cái tốt lẫn cái xấu như Thiên Chúa. Sau khi ăn, Adam và Eva thấy mình trần truồng nên lấy lá che hạ thể. Ngay sau đó Thiên Chúa xuất hiện và đuổi họ ra khỏi vường Địa đàng, đồng thời ngài đặt một thiên thần (cherubim) với thanh kiếm lửa gác cây Sự sống tại phía Đông vườn (Genesis 3:22-24)

Thần thoại này có thể giải thích theo khoa học và huyền học. Cây Sự sống và cây Hiểu biết là hai bán cầu não. Bên phải là cây Sự sống, tượng trưng trực giác dẫn đến sự sống đời đời. Bên trái là cây hiểu biết, tượng trưng lý tính. Hai cây này có cùng gốc tại tuyến tùng.

Nếu não phải chủ động, mắt thứ 3 sẽ mở ra, ta sẽ qua hầm hối tại tuyến tùng mà vào thế giới siêu việt; lúc đó siêu tâm thức xuất hiện, ta sẽ biết được cái không thế chết; ta sẽ biết Sự sống là gì, chân lý là gì. Nhưng nếu theo não trái- tức là ăn trai cây Hiểu biết-ngày nào đó ta sẽ chết,

(dẫn nhập)

  • Tác giả: Nguyễn Tuấn Vạn Xuân
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Mã SKU: 9786048924560