Biến đổi cảm xúc đau buồn của chúng ta

Trạng thái: Còn sách
65,000₫
Một khám phá tâm lý và tinh thần về tiềm năng tích cực ẩn trong những cảm xúc đau đớn của chúng ta. Niềm tin then chốt của cuốn sách này là: Những cảm giác tồi tệ của chúng ta...

Một khám phá tâm lý và tinh thần về tiềm năng tích cực ẩn trong những cảm xúc đau đớn của chúng ta. Niềm tin then chốt của cuốn sách này là: Những cảm giác tồi tệ của chúng ta có thể là tin tốt, cảnh báo chúng ta về các giá trị đang bị đe dọa, báo động cho chúng ta biết những hy vọng đang bị vây khốn, và vũ trang chúng ta trước những nhiệm vụ đầy khó khăn của thay đổi. Với đầy những ví dụ sinh động, Whiteheads chứng minh rằng những cảm xúc tiêu cực có thể giúp phát triển cá nhân, phát triển tâm linh và biến đổi xã hội. Những vết thương trong gia đình, những cám dỗ về văn hóa và sự sai lầm trong tôn giáo khiến chúng ta khó có thể hiểu đúng ý nghĩa những đam mê của mình. Vượt qua những trở ngại này là một phần của nhiệm vụ chữa lành tinh thần.
-----

Evelyn Eaton Whitehead là một nhà tâm lý học phát triển (Tiến sĩ, Đại học Chicago). Hướng nghiên cứu tập trung vào sự phát triển tâm linh trong cuộc sống trưởng thành.

James D. Whitehead là một nhà thần học và nhà sử học tôn giáo (Tiến sĩ, Đại học Harvard), người nghiên cứu sự tương tác giữa tôn giáo và văn hóa.

Trong sự nghiệp chung của họ kéo dài bốn mươi lăm năm và cho ra đời mười lăm cuốn sách. Hai ông bà Whitehead tiếp tục khám phá các chủ đề quan trọng nổi lên trong tâm linh Kitô giáo đương đại.

  • Nhà xuất bản: Đồng Nai