Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng

Trạng thái: Còn sách
153,850₫ Giá gốc: 181,000₫ (-15%)
Cuốn sách Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng của hai chuyên gia Alison Theaker và Heather Yaxley phác họa bức tranh chân thực về PR. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn và năng lực học thuật,...

Cuốn sách Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng của hai chuyên gia Alison Theaker và Heather Yaxley phác họa bức tranh chân thực về PR. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn và năng lực học thuật, hai tác giả đã mang lại cái nhìn sâu sắc về nghề nghiệp này. Những phương pháp, công cụ, hướng dẫn và kinh nghiệm hành nghề thực tế được đưa ra trên nền tảng đó, giúp người hành nghề biết mình nên tiếp cận và vận dụng chúng như thế nào. Tinh thần sử dụng lý luận để soi sáng thực tiễn toát lên trong từng phần, từng chương của cuốn sách.

Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần. Phần I giới thiệu chung về nghề quan hệ quần chúng. Phần II liên quan đến việc lập kế hoạch quan hệ công chúng, trong đó tập trung vào việc tìm hiểu tâm lý công chúng, triển khai chiến dịch quan hệ quần chúng… Phần III phân tích cách thức truyền thông doanh nghiệp và Phần IV trình bày chi tiết sự tham gia của các bên liên quan.

Cuốn sách là tài liệu học tập, nghiên cứu và tham khảo có giá trị, đặc biệt đối với người hành nghề PR, sinh viên, học viên ngành quan hệ công chúng và những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

  • Tác giả: Alison Theaker - Heather Yaxley
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279100989