Buôn làng Tây Nguyên ngày nay_Khảo sát các định chế xã hội phi chính thức cổ truyền

Trạng thái: Hết hàng
230,000₫
Trong vòng 40 năm qua, Tây Nguyên đã trải qua những tiến trình biến đổi một cách sâu xa hầu như trên mọi chiều kích. Từ chiều kích chính trị cấp buôn làng (biến đổi từ buôn làng tự trị...
- +

Trong vòng 40 năm qua, Tây Nguyên đã trải qua những tiến trình biến đổi một cách sâu xa hầu như trên mọi chiều kích. Từ chiều kích chính trị cấp buôn làng (biến đổi từ buôn làng tự trị thành đơn vị thôn/ấp trong hệ thống hành chính quốc gia), chiều kích kinh tế ( biến đổi từ nông nghiệp luân canh, luân khoảnh và tự cấp tự túc sang nền nông nghiệp định canh và sản xuất hàng hóa), cho đến những chiều kích văn hóa, tín ngưỡng cũng như hệ thống gia đình và thân tộc. Có thể nói, cả không gian sinh tồn ( gắng với núi rừng) lẫn không gian xã hội (buôn làng) điều không còn giống hoàn toàn như ngày xưa nữa....

_Trích Mở đầu_

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM