• Tác giả: Pierre Hadot
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Mã SKU: 8935213701272
  • Dịch giả: Đậu Văn Hồng