Các Dân Tộc Ở Đông Nam Á

Trạng thái: Còn sách
156,000₫ Giá gốc: 195,000₫ (-20%)
Giới thiệu các dân tộc ở Đông Nam Á: về bức tranh tổng quan các tộc người; các nhóm ngôn ngữ và sự phân bố tộc người ở hai cấp độ: trên toàn khu vực và trong phạm vi của...

Giới thiệu các dân tộc ở Đông Nam Á: về bức tranh tổng quan các tộc người; các nhóm ngôn ngữ và sự phân bố tộc người ở hai cấp độ: trên toàn khu vực và trong phạm vi của từng nước cụ thể; nhận diện các đặc trưng văn hóa đã làm nên bản sắc khu vực trong quá khứ như là những tiền đề góp phần tái lập bản sắc của một thực thể Đông Nam Á trong bối cảnh đương đại.

  • Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á Nguyễn Duy Thiệu(Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội