Các Ty Độc Quyền Thuốc Phiện Và Muối Ở Đông Dương

Trạng thái: Còn sách
207,200₫ Giá gốc: 259,000₫ (-20%)
"Toàn quyền Paul Doumer là người khai sinh chính thức và kiện toàn tổ chức những Ty độc quyền thuốc phiện, rượu và muối ở Đông Dương vào năm cuối cùng của thế kỷ XIX. Ông ta gọi 3 Ty...

"Toàn quyền Paul Doumer là người khai sinh chính thức và kiện toàn tổ chức những Ty độc quyền thuốc phiện, rượu và muối ở Đông Dương vào năm cuối cùng của thế kỷ XIX. Ông ta gọi 3 Ty độc quyền này là ba con vật kiếp trâu ngựa (bêtes de somme), thổ cho gánh nặng ngân sách Đông Dương. Với chính sách tận thu, tạo ra “một cơn mưa đá những loại thuế" đổ vào đầu người dân, Toàn quyền Doumer đã bị dư luận lên án là một tên thực dân đầu sỏ tàn bạo. Với số tiền khổng lồ đó, Doumer đã dốc vào nền kinh tế Đông Dương, đặc biệt là dùng cho việc thiết lập một cơ sở thiết bị hạ tầng quy mô về giao thông vận tải như các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu cống, mà không tư túi cho cá nhân và gia đình. Vậy xét riêng về mặt này một cách công bằng, Doumer là người có công hay có tội, hay cả hai?"

PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Thừa Hỷ

  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 9786043081589