Cách biệt toàn cầu về thành quả giáo dục

Trạng thái: Hết hàng
112,500₫ Giá gốc: 150,000₫ (-25%)
Trong quyển “Cách Biệt Toàn Cầu Về Thành Quả Giáo Dục” chuyên gia giáo dục Tony Wagner đặt những vấn đề trường học của chúng ta trong một bối cảnh rộng lớn hơn với những nhu cầu của nền kinh...

Trong quyển “Cách Biệt Toàn Cầu Về Thành Quả Giáo Dục” chuyên gia giáo dục Tony Wagner đặt những vấn đề trường học của chúng ta trong một bối cảnh rộng lớn hơn với những nhu cầu của nền kinh tế tri thức toàn cầu. Với những hiểu biết có được từ các cuộc phỏng vấn các lãnh đạo doanh nghiệp, các ý kiến đưa ra trong các nghiên cứu mới và các buổi quan sát, dự giờ lớp học ở diện rộng tại các trường hàng đầu trong nước, ông phân tích việc dạy và học bằng cách xem xét những kỹ năng mà thế hệ sau cần có ở nơi làm việc. Trong lần xuất bản bản bìa mềm này , ông đã đưa vào các phương pháp mới và những ví dụ cho thấy bằng cách nào các học khu sẽ chịu hành động để thực hiện có hiệu quả các ý tưởng đột phá của ông. Đây là một quyến - sách - phải - đọc cho bất cứ ai muốn nhìn thấy con em chúng ta vận dụng được toàn bộ tiềm năng của mình.

“Tony Wagner không chỉ nói về trường học của chúng ta ở đây - mà ông ấy đang nói về tương lai của xứ sở chúng ta. Quyển sách “Cách Biệt Toàn Cầu Về Thành Quả Giáo Dục" cắt bỏ tính phức tạp và cách nhìn phe nhóm thường thấy ở thể loại này. Đó là lời kêu gọi mạnh mẽ để hành động, và là một con đường dẫn dắt chúng ta suy nghĩ lại một cách căn cơ về việc giáo dục con em chúng ta. Nếu chúng ta bỏ qua | quyển sách này, là chúng ta đã hành động với nguy cơ rất lớn ”

– KEITH R. MCFARLAND , tác giả quyển sách bán chạy nhất trên Wall Street Journal và New York Times, The Breakthrough Company: How Everyday Companies Become Extraordinary Performers

“Một tuyên ngôn súc tích cho những bước đi cần có để tái tạo sự nghiệp giáo dục" – Booklist

  • Tác giả: Tony Wagner
  • Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Dịch giả: Lê Thị Cẩm