Cách dạy, cách học, cách sống trong thế kỷ XXI

Trạng thái: Còn sách
116,000₫ Giá gốc: 145,000₫ (-20%)
Cuộc đối thoại của ba học giả - ba tác giả của cuốn sách đã đưa ra những bình luận về nhà giáo vĩ đại người Mỹ John Dewey cùng triết lý của ông, trên cơ sở so sánh triết...

Cuộc đối thoại của ba học giả - ba tác giả của cuốn sách đã đưa ra những bình luận về nhà giáo vĩ đại người Mỹ John Dewey cùng triết lý của ông, trên cơ sở so sánh triết lý giáo dục của Dewey với lý thuyết giáo dục sáng tạo giá trị (Giáo dục Soka) của chủ tịch đầu tiên của phong trào Soka Gakkai là Tsunesaburo Makiguchi (1871 - 1944).

Trong tác phẩm này, các tác giả đã chỉ ra những điểm chung giữa Dewey và Makiguchi, chẳng hạn như nhấn mạnh hạnh phúc là mục đích của giáo dục, quan điểm về giáo dục và giá trị của hạnh phúc với con trẻ, cũng như vai trò của phụ nữ, sự cân bằng giữa công việc và học tập, mối quan hệ giữa tuổi thơ và giáo dục ở nhà trường và gia đình. Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong xã hội và sự cần thiết phải thay đổi cơ bản từ khái niệm giáo dục vì lợi ích của xã hội sang khái niệm xã hội vì lợi ích của giáo dục. Trong giáo dục, dạy dô không chỉ là khai thác giá trị, mà còn tạo ra giá trị, từ đó nâng cao và làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống . Garrison chia sẻ cái nhìn sâu sắc của ông về vai trò của hạnh phúc trong giáo dục: “Đối với tôi thì rõ ràng hạnh phúc và phát triển không khác gì nhau trên nhiều phương diện. Hạnh phúc không chỉ bắt nguồn từ phát triển mà còn chính là phát triển”.

  • Tác giả: Daisaku Ikeda - Jim Garrison - Larry Hickman
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279115570
  • Dịch giả: Trần Quang Tuệ