Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày

Trạng thái: Còn sách
68,000₫ Giá gốc: 85,000₫ (-20%)
Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày được viết để hỗ trợ các nhà trị liệu can thiệp sớm nhằm giúp đỡ trẻ với phổ tự kỷ hoặc những đặc tính của phổ tự kỷ. Mục tiêu của cuốn sách...

Can thiệp phổ tự kỷ hằng ngày được viết để hỗ trợ các nhà trị liệu can thiệp sớm nhằm giúp đỡ trẻ với phổ tự kỷ hoặc những đặc tính của phổ tự kỷ. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp cho nhà trị liệu can thiệp sớm những chiến lược và phương tiện họ có thể dùng để huấn luyện phụ huynh và người chăm sóc nhằm khuyến khích sự phát triển những kỹ năng quan trọng và quản lý những kỹ năng thực tế và thách thức đối với trẻ tự kỷ. Những kỹ năng này cung cấp nền tảng cho việc học cách tương tác, giao tiếp, và tham gia vào các hoạt động nhà, ở trường, và ở nơi công cộng. Đã có rất nhiều sách viết về phổ tự kỷ, và có một số tập trung vào trẻ nhỏ tuổi. Cuốn sách này độc đáo ở chỗ nó kết hợp nghiên cứu, phương thức huấn luyện, những chiến lược dựa trên bằng chứng khoa học, và cách giải quyết vấn đề dựa trên những tổng kết mà tác giả có được sau nhiều năm làm việc để giúp đỡ nhà trị liệu và sau cùng chủ yếu là phụ huynh và trẻ. Thêm vào đó, cuốn sách còn bao gồm những lời khuyên từ phía cha mẹ có con tự kỷ và từ người trưởng thành với phổ tự kỷ liên quan đến cái nhìn của họ về những vấn đề quan trọng mà nhà trị liệu can thiệp sớm cần biết

  • Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ