Câu đa mệnh đề tiếng Việt trên bình diện dạy tiếng

Trạng thái: Còn sách
151,200₫ Giá gốc: 168,000₫ (-10%)
Đối tượng nghiên cứu của tài liệu này là những câu có hơn một đơn vị và được các tác giả truyền thống gọi là câu phức và câu ghép, được chúng tôi gọi là câu đa mệnh đề. Mục...

Đối tượng nghiên cứu của tài liệu này là những câu có hơn một đơn vị và được các tác giả truyền thống gọi là câu phức và câu ghép, được chúng tôi gọi là câu đa mệnh đề. Mục đích của tài liệu là: (1) Mô tả đặc trưng cấu trúc của hệ thống phát ngôn - câu mà các tác giả truyền thống thường gọi câu phức/ câu đơn phức tạp hoá và câu ghép tiếng Việt, phục vụ cho việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai. (2) Mô tả đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa, cách dùng của câu đa mệnh đề tiếng Việt. Nhiệm vụ của công trình là trên cơ sở tổng kết, kế thừa những thành tựu của ngữ pháp học tiếng Việt đã đạt được trong thời gian vừa qua, từng bước đi sâu thêm để có thể mô tả các kiểu loại câu đa mệnh đề, mô tả một cách chi tiết các đặc trưng ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng của nó, đặc biệt, nhấn mạnh vào cách hình thành loại câu này. Tìm ra một số biến thể thường gặp trong văn bản và trong hội thoại tiếng Việt để mô hình hoá, hệ thống hoá chúng với tư cách là một đơn vị “đầu vào” trong giảng dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế. Trên cơ sở đặc thù của câu đa mệnh đề và phương pháp tiếp cận hiện đại, chúng tôi đề xuất một số cách thức giảng dạy loại đơn vị rất cơ bản này của tiếng Việt cho học viên quốc tế. Công trình này; vì thế, trả lời cho câu hỏi dạy câu đa mệnh đề cho học viên quốc tế là dạy cái gì và dạy như thế nào? Dựa vào đặc thù của câu đa mệnh đề tiếng Việt và phương pháp tiếp cận hiện đại, các tác giả đề xuất một số cách thức giảng dạy loại đơn vị rất cơ bản này cho học viên quốc tế. Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp trước đây đã được xem là trọng tâm của khả năng ngôn ngữ, nhưng cho đến nay đã có những thay đổi. Dù sao, cũng vẫn phải thừa nhận một điều rằng khả năng ngữ pháp, hay việc thiếu đi khả năng này đều tạo ra những mặt tích cực và hạn chế cho kết quả đạt được trong giao tiếp tiếng Việt của học viên quốc tế. Trích Lời nói đầu

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà Nội
  • Mã SKU: 9786043159417