Cấu hình xã hội - cộng đồng Công giáo Bắc di cư tại Nam Bộ

Trạng thái: Còn sách
98,000₫
Về sự hình thành của các giáo xứ Công giáo di cư trên vùng đất mới ở Nam bộ, tác giả đã xướng xuất một luận đề độc đáo để giải thích quá trình này, đó là hiện tượng tái...
- +

Về sự hình thành của các giáo xứ Công giáo di cư trên vùng đất mới ở Nam bộ, tác giả đã xướng xuất một luận đề độc đáo để giải thích quá trình này, đó là hiện tượng tái sản xuất cấu trúc cộng đồng  giáo xứ dựa trên mô hình làng xã cổ truyền  vùng Bắc bộ, cùng với những mối quan hệ thân tộc và đồng hương đặc trưng của mô hình này.

....

Chính do thân phận lưu dân trên quy mô cộng đồng tôn giáo mà những người Công giáo di cư một mặt vừa phải  gắng sức chinh phục vùng đất mới và cuộc sống mới, mặt khác vừa chọn lưa tư thế tự vệ đê bảo tồn căn cước cộng đồng tôn giáo của mình. Có lẽ hai chiều kích tâm thế tập thể này - vừa chinh phục, vừa tự vệ - là hai nhân tố then chốt kiến tạo nên hình thái đặc trưng nổi bật mang nặng tính chất khép kín  của mô hình làng xã Bắc bộ cổ truyền, nơi phần lớn các cộng đồng giáo xứ Bắc di cư ở Nam bộ, mà thậm chí đến ngày nay người ta vẫn còn dễ dàng quan sát thấy....

  • Tác giả: Nguyễn Đức Lộc
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM