Cha Voi - Dạy con nên người ở thời đại số

Trạng thái: Còn sách
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Nếu ngày mai bạn mất, bạn mong muốn gì cho con?Trong tất cả những gì tôi có thể mong ước, tôi chỉ mong con mình có cuộc sống hạnh phúc. Thế thôiBa triết lý chính của phương pháp dạy con...

Nếu ngày mai bạn mất, bạn mong muốn gì cho con?

Trong tất cả những gì tôi có thể mong ước, tôi chỉ mong con mình có cuộc sống hạnh phúc. Thế thôi

Ba triết lý chính của phương pháp dạy con Cha Voi là:

1. Dạy nhưng mà không dạy, không dạy nhưng mà dạy:

2. Ta thắng ta quan trọng hơn ta thắng người; và

3. Không chờ có sự kiện mới dạy con.

Trương Nguyện Thành

  • Tác giả: Trương Nguyện Thành
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM