Chấp nhận mình như thế nào?

Trạng thái: Hết hàng
41,000₫
Có rất nhiều cuốn sách trên thị trường muốn giúp bạn cải thiện sự đánh giá bản thân. Cuốn sách này thì khác. Tôi sẽ giúp bạn cải thiện sự đánh giá bản thân bạn. Đúng hơn tôi sẽ phát...

Có rất nhiều cuốn sách trên thị trường muốn giúp bạn cải thiện sự đánh giá bản thân. Cuốn sách này thì khác. Tôi sẽ giúp bạn cải thiện sự đánh giá bản thân bạn. Đúng hơn tôi sẽ phát thảo những phương thế để bạn có thể phát triển sự chấp nhận bản thân. Không, tôi không chẻ sợi tóc làm tư, ra vẻ mô phạm hoặc chỉ chơi chữ. Trong quan điểm của tôi, đánh giá cao bản thân và chấp nhận bản thân là những khái niệm khác nhau, và tôi coi cái sau đối với bạn lành mạnh hơn cái trước.


  • Tác giả: Dr-Windy Dryden
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo