Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa

Trạng thái: Còn sách
85,000₫ Giá gốc: 105,000₫ (-19%)
"...các vương triều Việt Nam, trải từ Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đến triều Nguyễn, trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, với những mức độ quan tâm và động cơ cụ thể, vương triều nào cũng chú...
- +

"...các vương triều Việt Nam, trải từ Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần đến triều Nguyễn, trong từng thời kỳ lịch sử nhất định, với những mức độ quan tâm và động cơ cụ thể, vương triều nào cũng chú ý xây dựng chính sách đối với người Hoa. Những nội dung chính sách đối với người Hoa trong từng thời kỳ, có lúc chỉ là những lệ bất thành văn, có lúc được triều đình văn bản hóa thành các lệ định chuyên đề và hệ thống trong các bộ hội điển, trong các văn bản luật, cả trong các chỉ dụ, bằng sắc của vua hay chỉ là các khẩu dụ của hoàng đế được sử quan và nội các ghi chép. Có thể xem Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên của Việt Nam đã có ý thức về một chính sách đối với người Hoa, làm sao để chính sách đó phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ quan trọng mà lịch sử đã giao cho vương triều Lý là công cuộc phục hưng đất nước, đưa Đại Việt phát triển, tiên lên ngang hàng và bình đẳng với Trung Quốc.."

- Huỳnh Ngọc Đáng-

  • Tác giả: Huỳnh Ngọc Đáng
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM