Chung một bóng cờ

Chung một bóng cờ

617,000₫ 493,600₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Chung một bóng cờ

Bộ sách được xuất bản lần đầu cách đây 22 năm là kết quả đầy tâm huyết của các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Bạch Đằng và các đồng chí trong Hội đồng chỉ đạo biên tập và Ban Biên tập làm việc trong vòng gần 3 năm. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ xem đây như là một trong những việc lớn cuối cùng của đời mình đối với đất nước, nhân dân, đối với Mặt trận qua một thời trận mạc.
Năm nay, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất, 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, v.v., Nhà xuất bản trân trọng xuất bản lần thứ ba bộ sách nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X