Combo Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam ( Tập 1,2)

Trạng thái: Còn sách
256,000₫ Giá gốc: 320,000₫ (-20%)
Các tác giả đã thực hiện công trình biên khảo nghiêm túc, cẩn trọng cân nhắc từng chi tiết lịch sử, kế thừa kết quả làm việc khả tín của những nhà nghiên cứu đi trước và đặc biệt quan...

Các tác giả đã thực hiện công trình biên khảo nghiêm túc, cẩn trọng cân nhắc từng chi tiết lịch sử, kế thừa kết quả làm việc khả tín của những nhà nghiên cứu đi trước và đặc biệt quan tâm sưu tầm, khai thác các tài liệu gốc bảo quản lâu năm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam… để hoàn thành tác phẩm này.

  • Tác giả: Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM