Combo Quế Đường Thi Tập (1,2)

Trạng thái: Còn sách
333,000₫ Giá gốc: 370,000₫ (-10%)
Lê Quý Đôn không chỉ là nhà khảo cứu mà còn là thi nhân, văn nhân [...]. Tuy nhiên, cho đến nay, di sản thơ ca của ông mới chỉ được giới thiệu một phần rất nhỏ [... ] Kế...

Lê Quý Đôn không chỉ là nhà khảo cứu mà còn là thi nhân, văn nhân [...]. Tuy nhiên, cho đến nay, di sản thơ ca của ông mới chỉ được giới thiệu một phần rất nhỏ [... ] Kế thừa thành tựu của một số bậc túc nho đi trước, PGS. TS Trần Thị Băng Thanh cùng một số nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo cứu và dịch chú hơn 550 bài thơ thuộc Quế Đường thi tập của Lê Quý Đôn [..]. Đây là công trình đầu tiên khảo cứu, dịch chú công phu và toàn diện di sản thơ ca của Lê Quý Đôn, giúp người đọc nhận thức đầy đủ về con người ông và có thêm một kênh tư liệu để hiểu văn hoá, lịch sử truyền thống nước nhà.

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP
  • Mã SKU: 8935220600247