Combo sách của Lm. Michael D. Moga (4 cuốn)

Trạng thái: Còn sách
253,000₫
1. NHỮNG CÂU HỎI KHÔN CÙNG - Triết học nhập môn2. TRONG SỰ TÌM KIẾM TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC - Triết học về tôn giáo3. NHỮNG THẾ GIỚI LUÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI4. ĐIỀU GÌ LÀM CHO CON NGƯỜI THỰC...
- +
1. NHỮNG CÂU HỎI KHÔN CÙNG - Triết học nhập môn
2. TRONG SỰ TÌM KIẾM TÔN GIÁO ĐÍCH THỰC - Triết học về tôn giáo
3. NHỮNG THẾ GIỚI LUÂN LÝ CỦA CON NGƯỜI
4. ĐIỀU GÌ LÀM CHO CON NGƯỜI THỰC SỰ LÀ NGƯỜI? - Một triết học về con người và xã hội

Tác giả:
Lm. MICHAEL D. MOGA đã giảng dạy triết học trong 35 năm. Ông đã viết các nghiên cứu hiện tượng học như Human Seeing, Human Time, và Human Worlds. Dành cho sinh viên, ông viết các giáo trình như Toward Authentic Morality, What makes Man Truly Human?, The Enduring Questions, The Worlds of Human Morality và Paths Towar Religious Experience. Hiện ông giảng dạy tại Zamboanga.
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo