Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam

Trạng thái: Hàng đang về
Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam là công trình tập hợp những kết quả nghiên cứu của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đăng Na về một số tác phẩm, tác giả, hiện tượng... quan trọng trong nền văn học trung...
- +

Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam là công trình tập hợp những kết quả nghiên cứu của PGS.TS.NGƯT Nguyễn Đăng Na về một số tác phẩm, tác giả, hiện tượng... quan trọng trong nền văn học trung đại Việt Nam. Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2006, công trình đã được độc giả đón nhận và đánh giá cao. Trải qua thời gian, một số vấn đề lịch sử hay nhận định của tác giả về các tác gia văn học trung đại; về nội dung, vấn đề văn bản học của một số văn bản Hán Nôm... hiện nay đã được các nhà nghiên cứu nhận thức lại và có ít nhiều thay đổi về quan điểm đánh giá. Đó cũng là chiều hướng tiến bộ của nhận thức lịch sử và văn học. Tuy vậy, trong lần xuất bản này Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đảm bảo tính toàn vẹn nội dung các bài viết đã công bố của tác giả, ngoài ra chúng tôi có bổ sung Phần phụ lụcgồm tuyển chọn một số bài viết, bài nghiên cứu khác của tác giả về văn học, văn hóa, lịch sử tư tưởng Việt Nam thời trung đại,... vốn là Dư cảo của tác giả.

Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một ấn phẩm có chất lượng, mang đến cho độc giả những tri thức quý giá trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, văn học nghệ thuật của dân  tộc.

  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP