Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991 – 2016 (Sách chuyên khảo)

Trạng thái: Hết hàng
42,400₫ Giá gốc: 53,000₫ (-20%)
Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Nam Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh...
- +

Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Nam Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á và những tác động, ảnh hưởng của những sự kiện này tới đời sống chính trị khu vực và thế giới giai đoạn này. Đồng thời, tác giả cũng tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc,… cũng được luận giải, góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh còn ẩn khuất. Cuốn sách mong muốn đưa đến một cách nhìn nhất quán, cũng như thấy rõ được lôgíc vận động của các sự kiện.

  • Tác giả: Trần Bách Hiếu
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia