Cuộc cách mạng ngược trong khoa học (Tái bản)

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học (Tái bản)

120,000₫ 96,000₫
  • Còn hàng
  • Tác giả: Fredrich August Hayek
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 9786049808074
  • Dịch giả: Đinh Tuấn Minh
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Cuộc cách mạng ngược trong khoa học là tác phẩm Hayek trình bày đầy đủ nhất quan điểm của ông về hệ thống phương pháp luận trong lĩnh vực khoa học xã hội. Cuốn sách gồm ba phần, tương đương với ba bài luận được ông đăng trên chuyên san Economica trong giai đoạn 1941-1944. Phần đầu đưa ra những khác biệt nền tảng về đối tượng và phương pháp nghiên cứu giữa lĩnh vực khoa học xã hội và lĩnh vực khoa học tự nhiên, và lí giải tại sao việc áp dụng một cách mù quáng phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực sau vào lĩnh vực đầu - thái độ mà ông gọi là chủ nghĩa duy khoa học (scientism) - lại dẫn đến sai lầm. Phần hai là một nghiên cứu về lịch sử tư tưởng của chủ nghĩa duy khoa học. Hayek chỉ ra rằng cái nôi của sự ngạo mạn duy khoa học là Trường Đại học Bách khoa Paris; Saint-Simon là người ươm mầm các ý tưởng của chủ nghĩa này; Auguste Comte và những người theo chủ nghĩa Saint-Simon là những người phát triển và truyền bá tư tưởng. Phần ba của cuốn sách là một nghiên cứu so sánh tư tưởng của hai triết gia thế kỉ XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, người Đức, và Auguste Comte, người Pháp. Ông cho rằng, mặc dù hai triết gia này rất khác nhau trên phương diện triết học cũng như tuổi đời, họ lại cùng chia sẻ những quan niệm cơ bản của chủ nghĩa duy khoa học, và đó là nguyên nhân khiến cho triết lí về nhà nước toàn trị của họ tương tự.

Lời giới thiệu                                                                                     

Lời tựa ấn bản tiếng Anh (1952)                                                       

Phần I: CHỦ NGHĨA DUY KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU VỀ XÃ HỘI  

1. Ảnh hưởng của lĩnh vực khoa học tự nhiên đối với lĩnh vực khoa học xã hội                                                                    

2. Vấn đề và phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực khoa học tự nhiên                                                                             

3. Đặc tính chủ quan của dữ liệu trong các ngành khoa học xã hội                                                                       

4.  Phương pháp theo cá thể luận và “compozit” trong lĩnh vực khoa học xã hội                                                                   

5. Khách quan luận trong chủ nghĩa duy khoa học                   

6. Tập thể luận trong chủ nghĩa duy khoa học                         

7. Duy sử luận trong chủ nghĩa duy khoa học                         

8. Các hệ thống tổ chức xã hội “hướng đích”                       

9. Định hướng “có ý thức” và sự phát triển của lí tính           

19. Kĩ sư và nhà hoạch định                                                       

Phần II: CUỘC CÁCH MẠNG NGƯỢC TRONG KHOA HỌC       

11. Khởi nguồn của sự ngạo mạn duy khoa học: trường Đại học Bách khoa Paris                                                         

12. Người gieo mầm ý tưởng: Henri De Saint-Simon                

13. Vật lí xã hội: Saint-Simon và Comte                                    

14. Tôn giáo của giới kĩ sư: Enfantin và những người theo chủ nghĩa Saint-Simon                                                           

15. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Saint-Simon                              

16. Xã hội học: Comte và các môn đồ                                      

PHẦN III: COMTE VÀ HEGEL                                              

17. Comte và Hegel

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X