Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn

Trạng thái: Hết hàng
158,400₫ Giá gốc: 198,000₫ (-20%)
Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn (The Tây Sơn Uprising) là Công trình nghiên cứu quan trọng của George Dutton về phong trào Tây Sơn những năm 1771 - 1802, trong khuôn khổ một cuộc nội chiến ác liệt...

Cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn (The Tây Sơn Uprising) là Công trình nghiên cứu quan trọng của George Dutton về phong trào Tây Sơn những năm 1771 - 1802, trong khuôn khổ một cuộc nội chiến ác liệt và dằng dải kéo dài hơn 30 năm, với những di chứng còn tồn tại đến thế kỷ XIX. Dutton đã dành phần lớn tác phẩm này để bàn về mối quan hệ giữa nhà Tây Sơn với các thành phần xã hội phức tạp lúc bấy giờ, gồm có giới nông dân , người châu Âu tại Đại Việt, các sắc tộc thiểu số như người Hoa, người Chăm, người Khmer, đồng bào Thượng trên cao nguyên và cả những thành phần cư dân mà tác giả gọi là“những kẻ sống bên lề xã hội”. Ở mỗi chủ đề, tác giả đã tham khảo nhiều nguồn tư liệu bằng các ngôn ngữ khác nhau để lý giải vấn đề, chủ yếu nhằm làm sáng tỏ nhiều chi tiết lịch sử còn thiếu sót hay mơ hồ.

  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM