Đà Lạt - Bản đồ sáng lập thành phố... (Đà Lạt - Et la carte créa la ville...)

Trạng thái: Còn sách
360,000₫ Giá gốc: 450,000₫ (-20%)
Quyển sách này đã được Viện ÉFEO liên kết với NXB Tri Thức xuất bản lần đầu tiên năm 2014 dưới dạng sách không bán, chỉ lưu hành nội bộ, trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 120 năm...

Quyển sách này đã được Viện ÉFEO liên kết với NXB Tri Thức xuất bản lần đầu tiên năm 2014 dưới dạng sách không bán, chỉ lưu hành nội bộ, trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập thành phố Đà Lạt và chào mừng năm giao lưu Pháp - Việt 2013-2014. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm kỷ niệm 120 năm ngày bác sĩ Yersin khám phá ra cao nguyên Lang Biang với những điều kiện tự nhiên ưu đãi, nơi sau này hình thành nên thành phố Đà Lạt ngày nay.

Đây là công trình sưu tầm, sao lục trong thời gian dài của hai chuyên gia người Pháp là Olivier Tessier và Pascal Bourdeaux tại 4 quốc gia là Việt Nam, Pháp, Nhật và Thụy Sĩ. Bên cạnh đó còn có nhiều hình ảnh trong bộ sưu tập cá nhân của tác giả Tam Thái.

Mục đích của cuốn sách là phác ra mối liên hệ giữa vấn đề bảo tồn di sản và triển vọng quy hoạch đô thị bằng cách cung cấp cho người đọc cái nhìn về lịch sử thành phố qua bản đồ. Góc tiếp cận này nhanh chóng thể hiện sự phù hợp và độc đáo của mình trong việc làm sáng rõ cả một mảng trong lịch sử của vùng, nhất là những điểm còn đang được tranh luận hiện nay về những thách thức và phương pháp cần áp dụng vào mục đích giữ gìn di sản đô thị.

Cuốn sách được thực hiện trên góc nhìn đa ngành, phương pháp luận liên ngành qua đó cho thấy các chuyên ngành khác nhau về lịch sử, bản đồ và quy hoạch đô thị cũng như cách tiếp cận lịch sử và tương lai có thể đối thoại với nhau như thế nào.


  • Tác giả: Olivier Tessier và Pascal Bourdeaux
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM