Đàng Trong Thời Chúa Nguyễn - Xác Lập Chủ Quyền Và Bộ Máy Nhà Nước

Trạng thái: Còn sách
96,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-20%)


  • Tác giả: Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế - Đỗ Bang(chủ biên)
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 9786049850523