Đạo Cao Đài ở Nam Bộ và các mối quan hệ

Trạng thái: Hết hàng
114,000₫ Giá gốc: 120,000₫ (-5%)
Tôn giáo là một hiện tượng văn hóa, xã hội. Mỗi tộc người trong tiến trình phát triển của mình đã và đang theo một tôn giáo. Tôn giáo như là một thành tố văn hóa, góp phần làm phong...
- +

Tôn giáo là một hiện tượng văn hóa, xã hội. Mỗi tộc người trong tiến trình phát triển của mình đã và đang theo một tôn giáo. Tôn giáo như là một thành tố văn hóa, góp phần làm phong phú văn hóa của một tộc người. Tôn giáo cũng là nhân tố quan trọng chi phối và ảnh hưởng đến những quá trình tộc người (những quá trình phân ly và những quá trình quy tụ). Ngày nay, các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm đến những vấn đề tôn giáo, không chỉ bởi, tôn giáo cùng với những nhân tố khác, nhất là vấn đề tộc người, là nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột tộc người với những quy mô khác nhau, mà còn bởi tôn giáo với chức năng của mình góp phần vào việc cố kết cộng đồng, kiểm soát xã hội và hỗ trợ xã hội.
     Đạo Cao Đài ra đời vào năm 1926, như là một minh chứng của một quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa và sự sáng tạo của người Việt trong môi trường mới. là một tôn giáo dân tộc ra đời và phát triển trong không gian văn hóa Nam Bộ, đạo Cao Đài đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh của một bộ phận người Việt Nam Bộ. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đạo Cao Đài của các học giả trong và ngoài nước. Tuy các tác giả có cách tiếp cận và các góc nhìn khác nhau, nhưng đều hướng tới làm rõ lịch sử hình thành, nghi lễ, ... như là thành tố văn hóa trong kho tàng tri thức văn hóa Việt Nam.

  • Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHQG TP.HCM