Đạt Được Sự Xuất Sắc Mang Tính Chiến Lược

Trạng thái: Còn sách
68,000₫ Giá gốc: 85,000₫ (-20%)
Đây là nghiên cứu toàn quốc lần thứ tư của Trung tâm Nghiên cứu các Tổ chức Hiệu quả (CEO) về chức năng của nhân sự (HR) trong các tập đoàn lớn. Đây là nghiên cứu dài hạn duy nhất...
- +

Đây là nghiên cứu toàn quốc lần thứ tư của Trung tâm Nghiên cứu các Tổ chức Hiệu quả (CEO) về chức năng của nhân sự (HR) trong các tập đoàn lớn. Đây là nghiên cứu dài hạn duy nhất về chức năng quan trọng này. Như các nỗ lực trước đây, nó tập trung đánh giá liệu chức năng nhân sự có đang thay đổi không và tập trung đo lường hiệu quả của nó. Nghiên cứu đặc biệt tập trung vào việc liệu chức năng nhân sự có đang thay đổi để trở thành một đối tác chiến lược hiệu quả hay không. Nó cũng phân tích bằng cách nào các tổ chức có thể quản lí nguồn vốn nhân lực của họ một cách hiệu quả. Công trình mới nhất này đối chiếu dữ liệu từ các nghiên cứu trước đây đến dữ liệu thu thập được trong năm 2004. Kết quả cho thấy vài thay đổi quan trọng và chỉ ra nhân sự cần làm gì để trở nên hiệu quả. Nghiên cứu xác định các thực hành giúp các chức năng nhân sự trở thành các đối tác chiến lược có giá trị gia tăng cao.

  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức