De Gaulle và Việt Nam (1945 - 1969) ( Bìa cứng)

Trạng thái: Hết hàng
234,000₫ Giá gốc: 260,000₫ (-10%)
1. De Gaulle và Việt Nam (1945 - 1969)Qua hai cuộc chiến tranh liên tiếp nổ ra ở trên bán đảo Đông Dương từ năm 1945 đến năm 1975, chiến tranh Đông Dương với người Pháp, rồi đến chiến tranh...

1. De Gaulle và Việt Nam (1945 - 1969)

Qua hai cuộc chiến tranh liên tiếp nổ ra ở trên bán đảo Đông Dương từ năm 1945 đến năm 1975, chiến tranh Đông Dương với người Pháp, rồi đến chiến tranh với người Mĩ - Pierre Journoud đã tiến hành mổ xẻ một vài ý tưởng tiếp nhận được. Hoa Kì không làm tất cả để hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương sau năm 1954. Tướng De Gaulle không phải là người chống Mĩ thô thiển phản và không chỉ bằng lòng lên án bằng lời nói hành động can thiệp quân sự của Mĩ. Phương thức ngoại giao công khai và bí mật của ông, cũng như hành động kín đáo của một số người Pháp theo hướng ủng hộ hậu thuẫn hòa bình là một vài trong số những điều được tiết lộ nội dung trong số những phát hiện mà cuốn sách mới mẻ này sẽ tiết lộ.

Là thành quả của một công trình nghiên cứu đồ sộ, cuốn sách này đưa ra một suy ngẫm độc đáo về quá trình "giải thuộc địa phi thực dân hóa tinh thần" của tướng De Gaulle, và xa hơn nữa, là qua đó về toàn bộ chính sách đối ngoại của ông.

2. Pierre Journoud
*Giáo sư chuyên ngành Lịch sử Thế giới đương đại tại Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (CRISES), Đại học Paul-Valéry Montpellier III, từ năm 2005.
*Thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc phòng (CSRHD) từ năm 2017.
*Quyền Giám đốc Chương trình đào tạo Thạc sĩ về Lịch sử Quan hệ Quốc tế và Khoa học Xã hội của Đại học Paul-Valéry Montpellier III, Cộng tác viên nghiên cứu của viện Khoa học chiến lược trực thuộc Đại học Quân sự (IRSEM) từ năm 2018.

  • Tác giả: Pierre Journoud
  • Nhà xuất bản: NXB ĐHSP
  • Dịch giả: Lê Hồng Phấn - Hoàng Thi Hằng - Bùi Thị Hệ