Định chế hôn nhân và gia đình thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa (Tử hệ)

Trạng thái: Hàng đang về
475,000₫ Giá gốc: 500,000₫ (-5%)
Bộ sách là: "sự kế thừa và tổng hợp từ những công trình nghiên cứu về luật học và cả những chuyên luận về pháp luật của các Giáo sư Đại học Luật khoa đương thời ở miền Nam Việt...

Bộ sách là: "sự kế thừa và tổng hợp từ những công trình nghiên cứu về luật học và cả những chuyên luận về pháp luật của các Giáo sư Đại học Luật khoa đương thời ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mà ngày nay chúng đã thành ra nguồn sử liệu vô cùng quý giá trong việc nghiên cứu về lịch sử pháp luật dưới thời Pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa. Bên cạnh đó là các bộ Luật đã được ban hành trong những thời kỳ lịch sử nói trên." (Lời tác giả).

Định chế hôn nhân và gia đình thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa (Tử hệ), nói về mối tương quan giữa con cái với cha mẹ

  • Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa