Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ

Trạng thái: Còn sách
60,000₫ Giá gốc: 75,000₫ (-20%)
Địa dư là một khoa học rất cần cho toàn thể quốc dân. Người nước nào phải trước biết địa dư nước ấy, thì mới biết giang sơn cảnh thổ nước mình đã trải bao phen gian nan khai thác...

Địa dư là một khoa học rất cần cho toàn thể quốc dân. Người nước nào phải trước biết địa dư nước ấy, thì mới biết giang sơn cảnh thổ nước mình đã trải bao phen gian nan khai thác mới có ngày nay, mới hiểu “non kia ai đắp mà cao, sông kia ai bới ai đào mà sâu” ? Ấy địa dư là cần như vậy, mà dân ta còn lắm người chưa biết nước nhà hình thể ra làm sao, vị trí ở về đâu, Sơn xuyên có những gì, dân cư đông hay nắng, diện tích to hay nhỏ, sản vật giàu hay nghèo, chính trị ra làm sao. Lắm khi nói chuyện hay là đi đến một tỉnh nào, không hiểu tỉnh ấy ở Uề phương nào trong nước, trông thấy một con sông hay một ngọn núi trước mắt mà không biết sống ấy núi ấy danh hiệu là gì. Điều khuyết điểm ấu do nhiều nhẽ, nhưng thiết tưởng nhẽ thứ nhất là vì hiếm sách. Hiện nay chỉ có mất quyền địa dư gồm cả Đông Pháp viết bằng Pháp căn mà thôi, chưa có quyền nào viết bằng quốc căn mà nói riêng từng tỉnh một, thế thì về khoa địa dư học, tài nào cho phổ thông được. Chúng tôi thiên nghĩ như thế , nên mới ra công kể cứu soạn ra quyển sách này, trong nói riêng từng tỉnh đề là “Địa dư các tỉnh Bắc kỳ” . 

  • Tác giả: Đỗ Đình Nghiêm - Ngô Vi Liễn - Phạm Văn Thư
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 8935075947320