Điều gì làm cho con người thực sự là người? Một triết học về con người và xã hội

Trạng thái: Còn sách
79,000₫
Bạn đã bao giờ đặt một câu hỏi, mà là một câu hỏi ngớ ngẩn chưa? Tương tự như tên tựa đề của tác phẩm này: “Điều gì làm cho con người thực sự là người”? Vậy chúng ta không...

Bạn đã bao giờ đặt một câu hỏi, mà là một câu hỏi ngớ ngẩn chưa? Tương tự như tên tựa đề của tác phẩm này: “Điều gì làm cho con người thực sự là người”? Vậy chúng ta không là người thì là ngợm hay là cây cối, sinh vật, vật vô tri. Ngay từ chương khởi đầu của cuốn sách tác giả đã bàn về vấn đề này một cách rốt ráo. Tác giả cũng cho ta thấy rõ đời sống con người có những giá trị gì? Đâu là giá trị làm cho con người là người hơn? Từ những khía cạnh trong đời sống mỗi cá vị, xã hội của con người cho tới những điều sâu thẳm nơi tinh thần con người là tự do, trách nhiệm, kinh nghiệm,.… đến thể xác và linh hồn con người. Qua đó tác giả muốn cùng ta tìm ra đâu là điều, cái gì làm cho con người thực sự là một con người đúng nghĩa.

  • Tác giả: Michael D.Moga
  • Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo
  • Mã SKU: 9786046161806
  • Dịch giả: Lm.Lê Đình Trị