Định chế Hôn nhân và Gia đình ( Bộ 3 cuốn)

Trạng thái: Hàng đang về
1,425,000₫ Giá gốc: 1,500,000₫ (-5%)
Định chế Hôn nhân và Gia đình - Thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng HòaBộ sách là: "sự kế thừa và tổng hợp từ những công trình nghiên cứu về luật học và cả những chuyên luận về pháp...

Định chế Hôn nhân và Gia đình - Thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa

Bộ sách là: "sự kế thừa và tổng hợp từ những công trình nghiên cứu về luật học và cả những chuyên luận về pháp luật của các Giáo sư Đại học Luật khoa đương thời ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, mà ngày nay chúng đã thành ra nguồn sử liệu vô cùng quý giá trong việc nghiên cứu về lịch sử pháp luật dưới thời Pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa. Bên cạnh đó là các bộ Luật đã được ban hành trong những thời kỳ lịch sử nói trên." (Lời tác giả).

  • Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa