Định Hình Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Trạng thái: Còn sách
104,000₫ Giá gốc: 130,000₫ (-20%)
Đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và định hình cuộc cách mạng này vì lợi ích của tất cả mọi người đòi hỏi những cách tư duy và hành động mới.Cuốn...
Đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và định hình cuộc cách mạng này vì lợi ích của tất cả mọi người đòi hỏi những cách tư duy và hành động mới.

Cuốn sách Định hình cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được viết với ý muốn trao quyền cho bạn tham gia vào các cuộc đối thoại chiến lược xung quanh các công nghệ mới nổi trong khắp các cộng đồng và tổ chức. Bằng cách kết nối thông tin trên mọi lĩnh vực và khám phá các công nghệ mang tính cách mạng, cuốn sách sẽ mang các bên liên quan lại cùng nhau để chủ động định hình một tương lai toàn diện và bền vững..
  • Tác giả: Klaus Schwab
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Dịch giả: Nguyễn Vân - Thành Thép