Đô thị Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo cổ học và bảo tồn di sản (Tái bản 2019)

Trạng thái: Còn sách
68,000₫ Giá gốc: 85,000₫ (-20%)
Từ cuối thế kỷ XX, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động mạnh mẽ trong quá trình đô thị hóa. Quá trình này đang hàng ngày, hàng giờ tác động lên mọi mặt cuộc sống của dân cư đô thị...

Từ cuối thế kỷ XX, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động mạnh mẽ trong quá trình đô thị hóa. Quá trình này đang hàng ngày, hàng giờ tác động lên mọi mặt cuộc sống của dân cư đô thị từ kinh tế cho đến văn hóa. Những khu đô thị hiện đại nhiều hơn thay thế dần những khu nhà ổ chuột, xóm kênh đen; chất lượng sống của người dân từng bước nâng lên. Song, cũng như quy luật phát triển của các nước đang phát triển, tiến trình đô thị hóa không chỉ là một đường thẳng với xu hướng tích cực mà còn làm phát sinh không ít những mâu thuẫn nội tại đòi hỏi các nhà quản lý đô thị phải có tầm nhìn, định hướng có tính chiến lược và chính sách để có thể " phát triển bên vững" trên cơ sở kinh tế và văn hóa cùng được coi trọng, đồng thời văn hóa phải là nền tảng của sự phát triển

Làm thế nào để phát triển đô thị nhưng không làm phá hủy di sản văn hóa, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại nhưng không mâu thuẫn với việc bảo tồn giá trị di sản văn hóa của đô thị? Đây vừa là suy nghĩ, trăn trở của tác giả, một người vừa làm công tác khảo cổ học và bảo tồn, vừa làm công tác nghiên cứu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trích Lời nói đầu

  • Tác giả: Hội khoa học lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Hậu
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp Tp.HCM