Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay

Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay

298,000₫ 253,300₫
  • Còn hàng
Mua hàng ngay
Giao tận nơi, nhận hàng nhận tiền

Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: “Đông Nam Á từ tiền sử đến trước chủ nghĩa thực dân”; Phần thứ hai: “Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến năm 1945: Giao thương, thực dân hóa và phi thực dân hóa”; và Phần thứ ba: “Đông Nam Á từ năm 1945 đến nay: Độc lập dân tộc, liên kết khu vực và phát triển”.

Nhà Sách Tri Văn

Top
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

 

X