Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay

Trạng thái: Còn sách
253,300₫ Giá gốc: 298,000₫ (-15%)
Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: “Đông Nam Á từ tiền sử đến trước chủ...

Đông Nam Á lịch sử từ nguyên thủy đến ngày nay (xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung)

Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: “Đông Nam Á từ tiền sử đến trước chủ nghĩa thực dân”; Phần thứ hai: “Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến năm 1945: Giao thương, thực dân hóa và phi thực dân hóa”; và Phần thứ ba: “Đông Nam Á từ năm 1945 đến nay: Độc lập dân tộc, liên kết khu vực và phát triển”.

  • Tác giả: GS.Lương Ninh (Chủ biên)-GS.Đỗ Thanh Bình-GS.Trần Thị Vinh
  • Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
  • Mã SKU: 8935279105120