Đường Vào Cải Lương

Trạng thái: Hàng đang về
89,000₫
"Cải lương" hiểu theo nghĩa chiết trung nhất là “thay đổi làm cho mới, đẹp hơn", là hệ quả của quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây, tác động lên nhiều mặt của xã hội Việt Nam đương thời....
- +

"Cải lương" hiểu theo nghĩa chiết trung nhất là “thay đổi làm cho mới, đẹp hơn", là hệ quả của quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây, tác động lên nhiều mặt của xã hội Việt Nam đương thời. Thuật ngữ "cải lương", theo tác giả Tuấn Giang trong tài liệu Lịch sử cải lương, xuất phát từ một trào lưu tư tưởng chính trị Tây phương là chủ nghĩa cải lương (réformisme) được các dịch giả giới thiệu trên báo chí Việt Nam trước năm 1905.


Bộ Sách Lục Tỉnh Cầm Ca gồm 4 quyển: Đường vào Hát Bội, Đường vào Diễn Xướng Dân Gian Nam Bộ, Đường vào Đờn Ca Tài Tử, Đường vào Cải Lương; hướng dẫn các bạn trẻ những kiến thức phổ thông cơ bản, được tập hợp qua nhiều nguồn tư liệu và kinh nghiệm tổ chức các chương trình Diễn Xướng Nam Bộ của CCD, để bước đầu học cách thưởng thức các loại hình diễn xướng của miền Nam. Bộ sách cũng là một trong những hoạt động của Thư Viện Lục Tỉnh Cầm Ca, hướng đến tạo sự tương tác cho khán giả trẻ với các loại hình nghệ thuật cổ truyền Nam bộ.

  • Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
  • Mã SKU: 9786046865995