Đường vào Đờn ca tài tử

Trạng thái: Hàng đang về
89,000₫
Đường vào Đờn ca tài tử là quyển sách thứ hai trong bộ sách hướng dẫn các bạn trẻ những kiến thức phổ thông cơ bản, được tập hợp qua nhiều nguồn tư liệu và kinh nghiệm tổ chức các...

Đường vào Đờn ca tài tử là quyển sách thứ hai trong bộ sách hướng dẫn các bạn trẻ những kiến thức phổ thông cơ bản, được tập hợp qua nhiều nguồn tư liệu và kinh nghiệm tổ chức các chương trình Diễn Xướng Nam Bộ của CCD (Đối thoại văn hóa Cộng đồng - Community Cultural Discourse), để bạn trẻ bước đầu học cách thưởng thức các loại hình diễn xướng của miền Nam. Bộ sách cũng là một trong những hoạt động của Thư Viện Lục Tỉnh Cầm Ca, hướng đến tạo sự tương tác cho khán giả trẻ với các loại hình nghệ thuật cổ truyền Nam bộ. Thư Viện Diễn Xướng Nam Bộ Lục Tỉnh Cầm Ca (luctinhcamca.org) được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Anh thông qua Quỹ Phim, Âm nhạc và Lưu trữ. Quỹ FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ) hướng tới việc hỗ trợ các dự án làm việc với di sản âm nhạc và phim của Việt Nam thông qua các thực hành đương đại. Quỹ dành cho các cá nhân, các nhóm thực hành nghệ thuật và các tổ chức tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng bền vững và lâu dài cho các cộng đồng di sản văn hóa cũng như nghệ thuật, và có những hướng tiếp cận mới và sáng tạo trong quá trình tương tác với khán giả.

- Giới Thiệu

Bộ Sách Lục Tỉnh Cầm Ca gồm 4 quyển: Đường vào Hát Bội, Đường vào Diễn Xướng Dân Gian Nam Bộ, Đường vào Đờn Ca Tài Tử, Đường vào Cải Lương; hướng dẫn các bạn trẻ những kiến thức phổ thông cơ bản, được tập hợp qua nhiều nguồn tư liệu và kinh nghiệm tổ chức các chương trình Diễn Xướng Nam Bộ của CCD, để bước đầu học cách thưởng thức các loại hình diễn xướng của miền Nam. Bộ sách cũng là một trong những hoạt động của Thư Viện Lục Tỉnh Cầm Ca, hướng đến tạo sự tương tác cho khán giả trẻ với các loại hình nghệ thuật cổ truyền Nam bộ.

  • Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
  • Mã SKU: 9786046863915