Đường xa nghĩ về giáo dục Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
95,200₫ Giá gốc: 119,000₫ (-20%)
Ở Cộng đồng của những người hành động, thế hệ sau sẽ được đứng trên nền tảng của thế hệ đi trước để kiến tạo nên những thành quả tốt hơn, hoàn mĩ hơn.Ở Cộng đồng của những người đầu hàng,...

Ở Cộng đồng của những người hành động, thế hệ sau sẽ được đứng trên nền tảng của thế hệ đi trước để kiến tạo nên những thành quả tốt hơn, hoàn mĩ hơn.

Ở Cộng đồng của những người đầu hàng, thế hệ sau sẽ luôn cảm thấy sự thở than của thế hệ trước là tiên tri. Họ sẽ thấy dường như ông cha trước đó cả trăm năm, hai trăm năm đã tiên đoán chính xác được các vấn đề của xã hội mà họ đang sống. Không phải vậy. Không phải là những người đi trước có tài tiên tri mà thực ra các vấn đề mà họ đặt ra bàn luận vẫn chưa được giải quyết, hoặc giải quyết sai lầm cho nên nó vẫn còn nguyên thậm chí theo dòng thời gian nó ngày càng trở nên trầm trọng.

  • Tác giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Mã SKU: 9786049808616