Duyên hệ đại cương

Trạng thái: Hết hàng
120,000₫ Giá gốc: 150,000₫ (-20%)
Patthana - Duyên hệ, là bộ thứ bảy trong bảy bộ của Tạng Vi Diệu Pháp ( Abhidhammapitaka ). Nội dung bộ Patthăna là trình bày hai mươi bốn duyên hệ , những nguyên lý tạo ra vạn vật vũ...
- +

Patthana - Duyên hệ, là bộ thứ bảy trong bảy bộ của Tạng Vi Diệu Pháp ( Abhidhammapitaka ). Nội dung bộ Patthăna là trình bày hai mươi bốn duyên hệ , những nguyên lý tạo ra vạn vật vũ tru, vật chất và tâm linh hay danh và sắc, pháp hữu vi... Để hiểu được duyên hệ không phải là dễ dàng, cần phải nắm bắt các khía cạnh liên quan như tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc pháp (rupa) và níp - bàn (nibbāna), cùng với những pháp tổng trì như đầu đề tam (tikamātikā), đầu đề nhị (dukamātikā) ...

Bộ Patthăna có khối lượng đồ sộ, với 9.400 (chín ngàn bốn trăm) pháp môn, gồm 06 quyển trong số 12 quyển tạng Abhidhamma. Do đó cần có một quyển đại cương duyên hệ để làm chìa khóa mở kho tàng ấy. Trong 12 năm giảng dạy bộ môn Patthăna ở Học Viện Phật Giáo tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi có soạn quyển giáo trình duyên hệ nhưng chỉ cầm để dạy chứ chưa in thành sách. Sách giáo trình duyên hệ, chúng tôi soạn dựa theo giáo trình Siêu lý Cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự phiên dịch từ tác phẩm Patthăna Thái Lan.

Trong quá trình giảng dạy chúng tôi cố gắng cải thiện giáo trình dạy cho dễ học dễ hiểu và đáp ứng kịp thời lượng tiết học của trường yêu cầu cho môn học Patthăna.

- Trích Lời nói đầu

  • Tác giả: Theravāda
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức