Gia đình giáo dục

Trạng thái: Còn sách
55,200₫ Giá gốc: 69,000₫ (-20%)
" Nếu như trong Một nền giáo dục Việt Nam mới - Thải Phỉ bày tỏ sự quan tâm và tập trung chủ yếu vào phác thảo triết lý giáo dục, hình dáng tận cùng, lý tưởng của một nền...

" Nếu như trong Một nền giáo dục Việt Nam mới - Thải Phỉ bày tỏ sự quan tâm và tập trung chủ yếu vào phác thảo triết lý giáo dục, hình dáng tận cùng, lý tưởng của một nền giáo dục mới thì ở đây, ông tập trung chủ yếu vào giáo dục gia đình. ”

( Nguyễn Quốc Vương )

“ ...nhiệm cụ thiết yếu của gia đình trong xã hội ngày nay là việc giáo dục thanh niên . Không một cơ quan xã hội nào tổ chức khôn khéo và đầy đủ đến đâu nữa, có thể thay thế gia đình trong cái việc tế vi và phiền phức ấy." ( Thái Phỉ)

  • Tác giả: Thái Phỉ Nguyễn Đức Phong
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức