Giành lại tri thức

Trạng thái: Còn sách
144,000₫ Giá gốc: 180,000₫ (-20%)
"GIÀNH LẠI TRI THỨC - Từ lý thuyết kiến tạo xã hội tới lý thuyết duy thực xã hội trong giáo dục" đề cập tới những phát triển gần đây trong xã hội học tri thức nhằm đưa ra lời...
"GIÀNH LẠI TRI THỨC - Từ lý thuyết kiến tạo xã hội tới lý thuyết duy thực xã hội trong giáo dục" đề cập tới những phát triển gần đây trong xã hội học tri thức nhằm đưa ra lời đáp cho những vấn đề giáo dục căn cơ, nhưng bị bỏ qua. Nội dung chính của cuốn sách Cuốn sách được chia làm ba phần chính. Phần đầu tiên là các vấn đề lý thuyết, tiếp theo là các nghiên cứu thực tiễn và cuối cùng là những hướng đi mới trong cách tiếp cận duy thực xã hội. Trong phần phân tích lý thuyết, Young vạch ra những sai lầm về bản chất trong hai quan điểm bảo thủ và thực dụng về tri thức đằng sau các chính sách giáo dục hiện nay, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong những phê phán dựa trên cách tiếp cận "kiến tạo luận xã hội" (social constructivism) về tri thức của những nhà nghiên cứu xã hội học giáo dục theo trường phái hậu hiện đại khởi nguồn từ trào lưu “Tân Xã hội học Giáo dục” (New Sociology of Education) từ những năm đầu 1970. Để đưa ra giải pháp cho những sai lầm trong quan điểm kiển tạo luận xã hội, Young khám phá lại giá trị của của cách tiếp cận "duy thực xã hội" (social realism) về tri thức vốn được manh nha từ nghiên cứu của Emile Durkheim, cha đẻ của ngành xã hội học. Ở phần 2, tác giả dựa trên cơ sở lý thuyết ở phần 1 để phân tích những kinh nghiệm giáo dục thực tiễn, như sự phân chia giữa giáo dục hàn lâm (giáo dục để vào Đại học) và giáo dục hướng nghiệp (giáo dục để đi học nghề) trong chính sách chương trình học ở Anh và vấn đề về đánh giá kết quả học theo bằng cấp ở Nam Phi. Phần cuối gói gọn trong một chương viết chung với Muller, Young khẳng định tầm quan trọng của một chương trình học lấy cam kết với cái thực, cái khách quan làm cơ sở. Dựa vào thành tựu cũng như chỉ ra những thiếu sót trong nghiên cứu của Emile Durkheim và người đi sau là Basil Bernstein về vấn đề nhận thức luận và tri thức trong giáo dục, Young và Muller phân tích những cơ sở cho tính khách quan của tri thức theo lập trường duy thực xã hội đồng thời đề ra hướng đi mới cho bước phát triển tiếp theo.


Michael E.D . Young hiện là Giáo sư Giáo dục của Học Viện Giáo Dục thuộc Đại học London, Anh Quốc, và ông cũng là Thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Giáo Dục (IRED), Việt Nam.


  • Tác giả: Michael F.D.Young
  • Nhà xuất bản: NXB Thời Đại
  • Mã SKU: 8935207000886
  • Dịch giả: Nguyễn Thị Kim Quý