Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam

Trạng thái: Còn sách
143,200₫ Giá gốc: 179,000₫ (-20%)
Giao lưu tiếp biến văn hoá là một chuyên đề có vị trí quan trọng trong các ngành văn hoá học, nhân học văn hoá trên thế giới. Ở Việt Nam, văn hoá các tộc người đã trải qua một...

Giao lưu tiếp biến văn hoá là một chuyên đề có vị trí quan trọng trong các ngành văn hoá học, nhân học văn hoá trên thế giới. Ở Việt Nam, văn hoá các tộc người đã trải qua một quá trình biến đổi sâu sắc trong lịch sử, và đang vận động, biến đổi ngày một nhanh hơn trong bối cảnh đổi mới, hội nhập, công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Xuất phát từ tình hình ấy, chúng tôi đã đề xuất xây dựng môn học Giao lưu tiếp biến văn hóa và sự biến đổi văn hóa Việt Nam, nhăm trang bị những tri thức cơ bản về các lý thuyết, các khái niệm, và thực tiễn giao lưu tiếp biến văn hoá làm biến đổi văn hoá Việt Nam. Cụ thể, môn học bao gồm bốn nội dung: cơ sở lý luận và thực tiễn của giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam; giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam theo thời gian; giao lưu tiếp biến văn hoá và sự biến đổi văn hoá Việt Nam theo không gian, chứng tích ngôn ngữ của giao lưu tiếp biến văn hoá ở Việt Nam.

  • Tác giả: Lý Tùng Hiếu
  • Nhà xuất bản: NXB Khoa Học Xã Hội
  • Mã SKU: 8935092555751