Giao thương giữa Việt nam với Đông Bắc Á

Trạng thái: Còn sách
41,650₫ Giá gốc: 49,000₫ (-15%)
Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ các vấn đề xoay quanh lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam – Đông Bắc Á từ năm 1897 đến năm 1945.
- +

Nội dung cuốn sách tập trung làm sáng tỏ các vấn đề xoay quanh lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam – Đông Bắc Á từ năm 1897 đến năm 1945.

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây